çiçek2

19 Ağustos 2013 Pazartesi

kalbim Mısırda kaldı


Peygamberimiz (sav), ahir zamanda yaşanacak olayların hepsini çok detaylı haber vermiş, adeta bir takvim gibi Hz. Mehdi (as)'ın hangi olaylardan sonra çıkacağını, Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce ve çıktıktan sonra neler yaşanacağını anlatmıştır. Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği tüm olaylar Hicri 1400 (1979) itibariyle ardı ardına gerçekleşmiş ve bu haberlerin gerçekleşmesiyle yüzlerce hadisin sah...ih olduğu net olarak görülmüştür.

Resulullah (sav)'in haber verdiği ahir zaman olaylarından biri de Mısır'da yaşanan kargaşadır. Peygamberimiz (sav) bu kargaşanın hangi olaylardan sonra yaşanacağına varıncaya kadar olayı tüm detaylarıyla tarif etmiştir. Buna göre, iki uçlu bir kuyruklu yıldızın çıkmasının ardından "alaca kargaya" benzeyen bir şahıs Mısır'da kargaşa ve fitnelere sebep olacaktır:
Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O YILDIZIN DOĞMASI GÜNEŞ VE AY TUTULMASINDAN SONRA OLACAKTIR. SONRA FİTNELER “ALACA KARGA” MISIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEVAM EDER. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Peygamber Efendimiz (sav) bu şahsın, fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat Ayı’nda Dünya’ya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin, içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’in “Mısır’da zuhur eden alaca karga” benzetmesi Hüsnü Mübarek’e tam olarak uymaktadır.


Peygamberimiz (sav)'in bu şahısla ilgili haber verdiği başka detaylar da bulunmaktadır. Buna göre bu şahıs çökük burunlu olacaktır:

H.30---Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: MISIR’DA KUREYŞ’TEN BİR ADAM ÇIKAR, ÇÖKÜK BURUNLUDUR. MAĞLUP OLUR VE MÜLKÜNÜ ZAİL EDER VE RUM’A KAÇAR. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.
Resimde de görüldüğü gibi, Hüsnü Mübarek’in burnunda, aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır.

Peygamberimiz (sav)'in verdiği detaylar bununla da sınırlı değildir. Peygamberimiz (sav) bu kişinin uzun boylu, geniş omuzlu, askeri gücü büyük olan bir kimse olduğunu da haber vermiştir:

Kab’dan gelen bir başka rivayette de, “Mahzum kabilesine mensup birisi başa geçecek, daha sonra Mevla gelecek sonra da KARŞI GELENİ YOK EDEN, UZUN BOYLU, ÇOK KUVVETLİ, GENİŞ OMUZLU BİR ARABİ başa geçecek... (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, sf 30)

Bu hadiste bildirilen detayların her biri de, yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek’e uymaktadır.
Örneğin Hüsnü Mübarek “uzun boylu olmayı” Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi “uzun boyludur”.

Hadiste belirtilen bir başka özellik ise, bu kişinin “kendisine karşı geleni yok etmesi”dir. Nitekim Mübarek, Devlet Başkanı olduğu seneler boyunca, halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı “Son Firavun” olarak anılmaktadır.

Peygamberimiz (sav) ayrıca bu kişinin “bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu”ndan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi gerekse KENDİSİNE AİT 25 BİN KİŞİLİK BİR ORDUSU olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek’in, bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir.

Resulullah (sav) tüm bu gelişmeleri anlatırken, fitne ve kargaşaların Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla son bulacağını da müjdelemiştir.

... O'NUNLA (HZ. MEHDİ (AS)'LA) DA FİTNEDEN KURTULACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar)

... Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, BU FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK VE BU DURUM BİR MÜNADİNİN SEMADAN SESLENEREK ‘EY İNSANLAR, EMİRİNİZ ARTIK MEHDİ’DİR’ DEMESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, 22)

Peygamberimiz (sav)'in müjdelerine gibi fitnelerle dolu bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Allah, Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.


 dik durun müslümanlar rezil , ezik yaşamaktansa gururlu ölün..  Az kaldı kavuşma gününe o gün başımız dik olsun inşallah...

4 yorum:

Büşra Kahveci dedi ki...

Mısırda yapılanlar çok zalimce :((

minik dedi ki...

"Az kaldı kavuşma gününe o gün başımız dik olsun inşallah... "

amiiiinnnnn

www.minikmini.blogspot.com

Rümeysa Kayduhan dedi ki...

Zalimler için yaşasın cehennem !!!

Adsız dedi ki...

Whаt you saiԁ made a bunch οf senѕe.

Hοwеver, what about thіs?
suρρoѕe you were tο create a
awеsome title? I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added something that makes people desire more? I mean "kalbim Mısırda kaldı" is a little boring. You could peek at Yahoo's frоnt
page and ωatсh how they creаte news
titles to get vieweгs to open thе lіnks.

You might tгy adԁіng a video oг a relаted pic oг two to get ρeople eхcited
about whаt you've got to say. In my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.

my web site: pratik bilgiler (http://dcslab.snu.ac.kr)